Inscrierea in Programul Rabla daca esti PFA, II, IF sau persoana juridica

img
Home / Programul Rabla 2024 / Inscrierea in Programul Rabla daca esti PFA, II, IF sau persoana juridica

Programul Rabla initiat de guvern incepand cu anul 2005 a ajuns la al 11-lea an si este in continuare accesibil inclusiv pentru persoane juridice, inclusiv PFA, II sau IF.

Programul Rabla 2016 pentru persoane juridice se deruleaza in perioada 4 mai – 30 septembrie (daca termenii coincid cu cei din 2015). Sunt disponibile 5000 de tichete pentru persoane juridice, in valoare de 37.5 milioane de lei.

Pentru a intra in posesia tichetelor de casare ce pot fi folosite la achizitionarea unui automobil nou in cadrul programului guvernamental de „Stimulare a Innoirii Parcului Auto National” persoanele juridice au la dispozitie o perioada de aproximativ 4 luni si jumatate. Pe langa valoarea tichetului obtinut in urma casarii autoturismelor vechi, se poate beneficia si de eco bonusuri cu valori pornind de la 750 de lei si pana la 2500 de lei. Tichetele sunt alocate electronic, in sistemul informatic gestionat de AFM.

programul rabla

Ce conditii trebuie sa indeplineasca persoanele juridice

Pentru a putea fi beneficiarii programului, persoanele juridice societati comerciale, unitati administrativ teritoriale, institutii publice, unitati de invatamant sau ONG-uri trebuie sa indeplineasca o serie de criterii de eligibilitate:

 • Sa aiba taxele, impozitele, contributiile la bugetul de stat, bugetul local si Fondul pentru mediu platite la zi;
 • Sa nu fi inregistrat fapte sanctionate de legislatia financiara ori vamala;
 • Sa nu aiba activitatile economice suspendate;
 • Sa nu se afle in procedura de insolventa, lichidare sau stare de faliment;
 • Sa nu fie sponsori ai unor activitati cu impact negativ asupra mediului.

Persoanele juridice nu pot ceda, vinde sau cumpara tichetele valorice asa cum este cazul persoanelor fizice.

Ce pasi trebuie sa urmeze o persoana juridica pentru a participa la programul Rabla?

Pentru a participa la program, persoanele juridice trebuie sa obtina aprobare de la AFM – Administratia Fondului pentru Mediu. Persoana juridica nu poate depune cererea pentru participarea la program decat in perioada decisa pentru fiecare sesiune de desfasurare a programului. Dosarul care se depune trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • Cererea de finantare semnata de un reprezentat legal al proprietarului sau persoana imputernicita/desemnata;
 • Actul de identitate, in copile, al reprezentatului legal;
 • Procura notariala de imputernicire a reprezentantului;
 • Certificatul de inregistrare fiscala;
 • Certificat de atestare fiscala in original, valabil la data depunerii dosarului (certificatul de atestare fiscala este emis de organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice);
 • Certificat de atestare fiscala emis de directia de taxe si impozite locala atat pentru sediul social cat si pentru fiecare punct de lucru care urmeaza sa achizitioneze autoturisme noi;
 • Certificat de cazier fiscal in original, valabil la data depunerii dosarului (eliberat de organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice);
 • Certificat/certificate de inmatriculare ale autoturismului/autoturismelor uzate, in copii conform cu originalul;
 • Copii dupa formularele de raportare contabila la incheierea ultimului exercitiu financiar, vizate de organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice (cu exceptia proprietarului operator economic);
 • Acte de identitate ale societatii si declaratii referitoare la alte ajutoare de stat primite in ultimii 3 ani;
 • Precizare cu numarul de autovehicule, marca acestora si valoarea totala a finantarii (primele obtinute de la vehiculele ce urmeaza sa fie casate).

AFM – Administratia Fondului de Mediu publica lista cu persoanele juridice acceptate pe pagina sa de internet. Odata acceptati, beneficiarii se pot prezenta la dealer cu un nou dosar care trebuie sa contina:

 • Act de identitate al reprezentatului legal/persoanei imputernicite sau desemnate, original + copie (se pastreaza doar copia);
 • Procura de imputernicire in original;
 • Tichetele sau tichetul valoric obtinut in urma casarii, in original;
 • Certificatul care atesta casare autovehiculului/autovehiculelor, copie legalizata;
 • Certificatul/certificatele de radiere, in original;
 • Declaratie pe proprie raspundere, autentificata de notar public prin care beneficiarul exprima optiunea de a achizitiona autovehiculul nou la finalul perioadei de leasing.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca un PFA, II sau IF pentru a se inscrie in program

Programul Rabla nu este destinat doar persoanelor fizice sau juridice, acesta poate fi accesat inclusiv de persoanele fizice autorizate, PFA, II sau IFA, prima acordandu-se prin intermediul unei scheme de minimis.

Pentru a se putea inscrie in program, PFA-urile, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale trebuie sa indeplineasca cumulativ criteriile de eligibilitate:

 • Calitatea de proprietar a autoturismului care urmeaza sa fie casat;
 • Sediul profesional in Romania;
 • Activitatile economice desfasurate pe teritoriul Romaniei;
 • Taxe, impozite, amenzi si contributii catre bugetul de stat, bugetele locale si bugetul Fondului pentru mediu platite la zi;
 • Reprezentantul legal nu poate fi inregistrat cu fapte penale;
 • PFA-ul, II-ul sau IF-ul nu se pot afla in insolventa sau faliment, reorganizare judiciara, lichidare, desfiintare, dizolvare sau inchidere (chiar si inchidere operational);
 • Nu se afla sub administrare speciala, nu are suspendate sau restrictionate activitatile economice;
 • Nu face obiectul unor proceduri legale in justitie;
 • Nu sponsorizeaza activitati care au efect negativ asupra mediului;
 • Nu este inregistrata cu fapte sanctionate de legislatia financiara, vamala sau legate de disciplina financiara;
 • Nu a fost niciodata implicata in proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat incompatibil cu piata comuna sau ilegal;
 • Ajutorul de minimis obtinut prin prima de casare nu poate fi folosit pentru achizitionarea autovehiculelor folosite pentru transport rutier de marfuri;
 • Valoarea totala a ajutorului de minimis de care s-a beneficiat in doi ani fiscali precedenti si anul in curs cumulata cu valoarea alocarii financiare in baza schemei de minimis nu depaseste echivalentul in lei a 200.000 de euro, sau pentru transporturi rutiere, 100.000 de euro;
 • Nu a obtinut si nu este pe cale sa obtina finantare prin alte programe finantate din fonduri publice (inclusiv fonduri comunitare) pentru achizitionarea acelorasi bunuri (autovehicule) ce urmeaza sa fie achizitionate prin program;
 • Nu se incadreaza in situatia prevazuta in cap 2, sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei privind ajutorul de stat pentru salvare sau restructurare a intreprinderilor in dificultate.

Pentru a fi eligibile, PFA-urile, II-urile si IF-urile trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Pentru ca dosarul de acceptare sa fie aprobat:

 • Inscrierea pentru achizitionarea autovehiculului nou sa se faca la un producator validat;
 • Vehiculul uzat sa fie predat unui colector autorizat in schimbul certificatului de distrugere;
 • Vehiculul uzat casat sa fie radiat iar proprietarul sa poata prezenta certificatul de radiere;
 • Vehiculul nou se achizitioneaza de la producatorul care a eliberat nota de inscriere.

Documente necesare pentru dosarul de acceptare:

 • Cerere de finantare, semnata si stampilata de reprezentatul legal sau de imputernicit;
 • Imputernicirea, in original, unde este cazul;
 • Act de identitate al reprezentatului, copie certificata „conform cu originalul”;
 • Certificat de cazier fiscal (emis de Ministerul Finantelor Publice), in original sau copie legalizata;
 • Certificat de atestare fiscala cu privire la obligatiile de plata catre bugetul de stat (emis de Ministerul Finantelor Publice), original sau copie legalizata;
 • Certificat de atestare fiscala cu privire la impozitele si taxele locale (emis de Ministerul Finantelor Publice), original sau copie legalizata;
 • Certificat de atestare fiscala cu privire la obligatiile catre Fondul pentru mediu (emis de Ministerul Finantelor Publice), original sau copie legalizata;
 • Certificat de inmatriculare al autovehiculului uzat (copie „conform cu originalul”);
 • Carte de identitate a autovehiculului uzat (copie „conform cu originalul”);
 • Certificat de inregistrare la registrul comertului (copie „conform cu originalul”);
 • Certificat constatator de baza emis de registrul comertului (original sau copie legalizata);
 • Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de MAI (original sau copie legalizata);
 • Declaratie privitoare la ajutoarele de minimis din ultimii 3 ani;
 • Declaratie pe proprie raspundere a reprezentatului leal privind activitate pentru care vor fi folosite autovehiculele noi;
 • Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal in legatura cu situatia economico-financiara (prevederile cap 2, sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei).

Ce pasi trebuie sa urmeze un PFA, II sau IF pentru a participa la programul Rabla?

Dosarul de acceptare se depune la registratura AFM care publica lista cu persoanele fizice autorizate acceptate pe site-ul propriu. Dupa acceptarea in program, proprietarii de autoturisme vechi se pot inscrie la producator cu un dosar ce cuprinde urmatoarele acte:

 • Act de identitate al reprezentantului legal sau persoanei imputernicite (copie);
 • Act de imputernicire/delegare/desemnare, dupa caz;
 • Act de infiintare/certificat de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor sau act de inregistrare in registrul comertului (copie „conform cu originalul”);
 • Certificat de inmatriculare al vehiculului uzat (copie);
 • Carte de identitate al vehiculului uzat (copie).

Masina uzata se preda in termen de maxim 120 de zile (dupa obtinerea notei de inscriere de la producator) la un colector autorizat dupa care pot fi facute formalitatile de vanzare-cumparare si predare-primire pentru autovehiculul nou (dar nu mai tarziu de 25 noiembrie 2015 (daca termenii coincid cu cei din program rabla 2015)).

  Aboneaza-te la Newsletter

  Nume (necesar)

  Email (necesar)

  2 Comments

  1. Cum pot transfera tichetul rabla de pe o firma pe alta deoarece firma de la care doream sa achizitionez masina intarzie livrarea si doresc sa merg la alt dealer auto.

  2. Cum pot ca liber profesionist sa beneficiez de programul rabla?
   Nu sunt integistrata la reg com si deci nu am o sumedenie din actele enumerate aici, dar nici persoana fizica simpla nu sunt, avand un cif de la anaf eliberat in baza autorizatiei de la Ministerul justitiei .

  Leave a Comment

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *