In ce situatii viteza de deplasare nu trebuie sa depaseasca 30 km/h in localitati sau 50 km/h in afara localitatilor?

Home / Question/ In ce situatii viteza de deplasare nu trebuie sa depaseasca 30 km/h in localitati sau 50 km/h in afara localitatilor?
/
4519 Views